Home / Sve vijesti / Ekonomija / Povećava se štednja građana RS

Povećava se štednja građana RS

BANJALUKA, Štednja građana u bankama u Republici Srpskoj (RS) krajem septembra 2017. iznosila je dvije milijarde i 161 milion KM i bilježi rast po stopi od šest odsto, odnosno veća je za 121,8 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine. 

Podaci entitetske Agencije za bankarstvo pokazuju da je, od kraja 2008. godine kada je štednja iznosila 773 miliona KM (u četvrtom kvartalu 2008. godine zabilježen pad štednje) do 30. septembra 2017. godine, štednja porasla za 180 odsto.

Najveća je oročena štednja i to u iznosu od milijardi i 674,8 miliona KM ili 78 odsto ukupne štednje građana RS-a te štednje po viđenju u iznosu od 486,2 miliona KM ili 22 odsto ukupnog iznosa.

– Povoljnija ročna struktura štednje, odnosno znatno veće učešće oročene štednje u ukupnoj štednji rezultat je povjerenja građana u banke – ocjenjuje se u izvještaju Agencije za bankarstvo RS.

Smatraju da tome doprinosi supervizija banaka i osiguranje depozita koji u osnovi imaju za cilj stabilan bankarski sektor i zaštitu deponenata.

U valutnoj strukturi štednje dominantno je učešće devizne štednje, koja iznosi milijardu i 492 miliona KM i čini 69 odsto ukupne štednje i bilježi rast od šest odsto ili nominalno povećanje za 91,3 miliona KM.

Kod pet banaka evidenatan je rast u rasponu od jedan do pet odsto, kod jedne banke devizna štednja je porasla za 56 odsto, kod jedne banke je manja za dva odsto, dok je kod jedne banke devizna štednja ostala na približno istom nivou.

Štednja u konvertibilnim markama iznosi 661,5 miliona KM i čini 31 odsto ukupne štednje sa stopom rasta od tri odsto u odnosu na kraj 2016..

Odnos kredita građana i štednje građana je nepromijenjen u odnosu na kraj 2016. godine, što pokazuje da se iz štednje građana, bez tekućih računa građana, u cijelosti finansirala kreditna aktivnost građana.

– Ako uzmemo u obzir i tekuće račune građana, tada su ukupni depoziti građana veći od kredita građana za 31 odsto, što znači da se značajan dio depozita građana prelijeva za finansiranje kredita drugim sektorima – navode iz Agencije za bankarstvo RS.

Tekući računi građana krajem septembra 2017. godine iznosili su 674,1 miliona KM sa stopom rasta od 11 odsto u odnosu na kraj 2016..

Ukupna štednja građana, uključujući i tekuće račune građana u septembru 2017. godine iznosila je dvije milijarde i 835,1 miliona KM sa stopom rasta od sedam odsto u odnosu na kraj 2016. godine. Fena

Ključne riječi:&nbsp&nbsp, ,

Izvor