Home / Sve vijesti / Politika / U Prijedoru i dalje na snazi redovne mjere odbrane od poplava

U Prijedoru i dalje na snazi redovne mjere odbrane od poplava

Štab za vanredne situacije u Prijedoru odlučio je na današnjoj sjednici da na snazi i dalje budu redovne mjere odbrane od poplava.

“Kada se voda povuče u korito, postoji cijeli niz mjera koje moramo preduzeti u sanaciji postojećeg stanja koje su načinile poplave, a u saradnji sa nadležnim republičkim institucijama, kako bi bolje zaštitili grad u budućnosti”, rekao je gradonačelnik Milenko Đaković Đaković, koji je predsjedavao sjednicom.

On je naglasio da su mjere koje su preduzete na zaštiti od poplava u ranijem periodu dale rezultate, ali da se mora nastaviti sa daljim aktivnostima kako bi se ta zaštita dalje unaprijedila.

Na sjednici je konstatovano da su se pojavila četiri klizišta, da u jednom broju naselja postoji problem podzemnih voda, kao i da je potrebno riješiti imovinske odnose koji su zaustavili izgradnju nasipa na ušću Gomjenice.

“Imamo problema u Topoliku na jednom dijelu rijeke Miloševice i tu je niz situacija na kojim se mora raditi asanacija terena gdje je poplava napravila štetu”, dodao je Đaković.

prijedor

Šef Odsjeka Civilne zaštite Dušan Vranješ potvrdio je da je, prema posljednjim mjerenjima u popodnevnnim časovima, vodostaj Sane iznosio oko 405 centimetara, što je 15 centimetar ispod kritične tačke.

“Na osnovu hidroloških prognoza procjenjuje se da će u narednom periodu doći do normalizacije stanja i smanjenja vodostaja Sane i drugih vodotoka na području Prijedora”, kaže Vranješ.

On je dodao da je na bazi analize izvršavanja zadataka na sjednici Štaba konstatovano da su svi subjekti odgovorno pristupali obavljanju poslova zaštite i spašavanja.

“Dogovorili smo da se uradi jedna sveobuhvatna analiza stanja i problema u domenu zaštite od voda i da se napravi prijedlog mjera da se prioritetno rješavaju ti uočeni problemi u domenu preventivne zaštite od voda, odnosno regulacije vodotoka”, istakao je Vranješ.

(Srna)

Izvor