Home / Sve vijesti / Ekonomija / UIO BiH za video nadzor daje 2,5 miliona KM

UIO BiH za video nadzor daje 2,5 miliona KM

BANJALUKA – Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH izdvojiće oko 2,5 miliona KM za nabavku i instaliranje video nadzora na graničnim prelazima u BiH i objektima koje UIO koristi, prenosi portal CAPITAL.

Zainteresovani ponuđači ponude mogu dostavljati do 20. novembra, kada će pristigle ponude biti javno otvorene.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 2,13 miliona KM. Izabrani ponuđač imaće rok  od 210 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora da isporuči i instalira video nadzor“, navedeno je u tenderskoj dokumenatciji.

Ponuđači su, takođe, dužni i da izdaju garanciju na isporučenu i ugrađenu robu i to minimalno za 12 mjeseci od dana primopredaje.

Minimalni uslovi koje ponuđači moraju da ispune kada je u pitanju tehnička i profesionalna sposobnost su da su u zadnje tri godine uredno izvršili najmanje jedan ovakav ugovor ili više ugovora, a čija vrijednost iznosi minimalno dva miliona KM.

Moraju imati i dokaze o tehničkoj osposobljenosti ponuđača za obavljanje poslova tehničke zaštite ljudi i imovine na teritoriji FBiH i obavljanje djelatnosti obezbijeđenja lica i imovine na teritoriji RS, kao i najmanje 30 zaposlenih ili angažovanih radnika, od čega najmanje dva diplomirana inženjera elektrotehnike, te dokaz da ponuđena oprema odgovara tehničkim karakteristikama koje UIO traži.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da je novac za ovu nabavku planiran u budžetu UIO za 2018. godinu.

CAPITAL: M. Čigoja

Izvor