Home / Sve vijesti / Ekonomija / Ukupno ostvareni prihodi u federalnom proračunu veći za dva posto

Ukupno ostvareni prihodi u federalnom proračunu veći za dva posto

MOSTAR, Proračun Federacije BiH je u prvom polugodištu ove godine ostvario ukupne ostvarene prihode, primitke i financiranja od 1.041,9 miliona KM, što je 35 posto planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2018. godinu, kaže se u izvještaju kojeg je usvojila Federalna vlada.

Od tog iznosa porezni su prihodi (porez na dobit i prihodi od neizravnih poreza) ostvareni sa 807,4 miliona KM, neporezni (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) sa 136,8 miliona KM, te primici od finansiranja sa 97,2 miliona KM.

U odnosu na isto razdoblje protekle godine, ukupno ostvareni prihodi veći su za dva posto ili za 18 miliona KM. Na strani prihoda zabilježen je značajan porast u odnosu na 2017. godinu (devet posto ili 80,4 miliona KM), dok je na strani finansiranja pad od 62,5 miliona KM (39 posto), saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Prihodi od poreza ostvareni su sa 807,4 miliona KM, što je 49 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu.

Promatrano analitički, najveće sudjelovanje u porezu na dobit bilježe prihodi od poreza na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, koji su ostvareni u iznosu od 16,8 miliona KM, porez po odbitku 8,5 miliona KM, porez na dobit pravnih osoba iz oblasti igara na sreću 6,5 miliona KM, porez na dobit društava za osiguranje imovine i osoba 3,7 miliona KM, porez na dobit pravnih osoba iz oblasti pošte i telekomunikacija 2,6 milijuna KM, te ostali porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 2,6 miliona KM. Neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) ostvareni su u iznosu od 136,8 miliona KM.

Po osnovu finansiranja Proračuna Federacije BiH, na Jedinstveni račun Trezora doznačeno je 97,2 miliona KM, što se odnosi na zaduženje od MMF­a.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvo polugodište 2018. godine iznose 994,5 miliona KM. Na gotovinskoj osnovi iznose 922,7 miliona KM, što je 93 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu. Takođe, sve obaveze prenesene iz prethodne godine, od oko 133,2 milijuna KM, plaćene su još u prvom kvartalu.

U odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2017. godine, ukupni rashodi i izdaci bilježe rast od tri posto, ili za 31,3 miliona KM. Porast je, najvećim dijelom, nastao na poziciji transfera drugim razinama vlasti (izdvajanja sredstava za pomoć kantonima i općinama 17,7 miliona KM, te za deset miliona KM veća izdvajanja u okviru transfera za MIO).

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 460,7 miliona KM, što je 45 posto planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu i odnose se, najvećim dijelom, na redovite mjesečne transfere za socijalna davanja: za MIO 130,7 miliona KM, za civilne žrtve rata 12,7 miliona KM, za vojne invalidnine 138,8 miliona KM, za dobitnike ratnih odličja 7,7 miliona KM i za civilne invalide 69,8 miliona KM.

U okviru transfera za MIO, devet milijuna KM isplaćeno je na ime duga prema Federalnom zavodu.

Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno je izdvojeno 15,8 milijuna KM. Od toga se 12,8 miliona KM odnosi na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (10,8 milijuna KM kao redoviti transfer, 1,2 miliona KM za pokriće gubitka iz 2013. godine, te 0,8 milijuna KM za sufinanciranje vakcina za raseljene osobe). Za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH izdvojena su tri miliona KM.

Na ime transfera drugim razinama vlasti (kantoni i općine) odobren je iznos od 18 milijuna KM, od čega je utrošeno 17,7 miliona KM, navodi se u saopštenju.

The post Ukupno ostvareni prihodi u federalnom proračunu veći za dva posto appeared first on INFORMACIJA JE KAPITAL – Capital.ba.

Izvor