Home / Sve vijesti / Ekonomija / Žalba obustavila milionsku nabavku UIO

Žalba obustavila milionsku nabavku UIO

BANJALUKA – Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH obustavila je postupak nabavke video nadzora, težak 2,5 miliona KM, nakon što je jedan od ponuđača uložio žalbu na tendersku dokumentaciju.

UIO je 9. oktobra raspisala tender za nabavku i instaliranje video nadzora na graničnim prelazima u BiH i objektima koje koristi, težak 2,5 miliona KM, o čemu je portal CAPITAL pisao u tekstu UIO BiH za video nadzor daje 2,5 miliona KM.

Nakon što je jedan od ponuđača uložio žalbu, UIO je donijela odluku o obustavljanju postupka dok Kancelarija za razmatranje žalbi BiH ne donese odluku po toj žalbi.

Tenderom je ponuđačima bio ostavljen rok za dostavljanje ponuda do 20. novembra.

„Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 2,13 miliona KM. Izabrani ponuđač imaće rok  od 210 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora da isporuči i instalira video nadzor“, navedeno je u tenderskoj dokumenatciji.

Ponuđači su dužni i da izdaju garanciju na isporučenu i ugrađenu robu i to minimalno za 12 mjeseci od dana primopredaje.

U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da je novac za ovu nabavku planiran u budžetu UIO za 2018. godinu.

CAPITAL: M. Čigoja

Izvor