Home / Društvo / “Златни умови Србије” отвориће ново поглавље у историји књижевности

“Златни умови Србије” отвориће ново поглавље у историји књижевности

Биљана Димчић у сарадњи са београдском издавачком кућом “Панбулик” учествовала је у пројекту Писања и изградње научног дела које ће угледати светлост дана фебруара 2018. године у Београду. Монографија је поткрепљена научном грађом из Народне библиотеке Србије и градске библиотеке “Борисав Станковић” у Врању. Фактографски подаци оплемењени су поетским надахнућем коауторке Димчић и дугогодишњим издавачким искуством у главног и одговорног уредника Милована Ћурчића. Заинтересованост стручне јавности за ово још увек необјављено дело је велика, управо с разлогом што садржи живот и дела српских великана попут Николе Тесле, архимандрита светог Јустина Поповића, затим сликарке Надежде Петровић, песника и свестраног интелектуалца Лазе Костића и многих других.
Ексклузивно за вас издвајамо делић промишљања и научног повезивања чињеница коауторке Димчић и најављујемо промоцију у нашем граду на обалама Дрине. Уживајте!

Од укупно 29 научних радова, које је у истраживачком поступку анализирао мр Ђорђе Крстић, Милева Марић-Ајнштајн сарађивала je скоро на свим, у најплодоноснијем Aлбертовом периоду, заједничког интелектуалног и марљивог рада. Листа је преузета из објављене књиге, доступне широј јавности, а знаком питања су обележени наслови текстова у чијем стварању Милева можда није имала директног утицаја.*
Попис појединих чланака Алберта Ајнштајна:
1),,Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen”, Annalen der Psysik, ser.IV, vol.4 (1901)
2)?,,Kinetische Theorie des Wärmegleichgewichtes und des zweiten Hauptsatzes derThermodynamik”, Analenn der Physi, se. IV vol. 9 (1902)
3)?,,Eine Therie des Grundlagen der Thermodynamik” Annalen der Physik, se.IV, vol.11 (1903)
4),,Zur allgemeinen molekulare Theorie der Wärme”, Annalen der Physik, serIv, vol.14 (1904)
5),,Űber einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristichen Gesichtpunkte”Annalen der Psysik, ser. IV, vol. 17 (1905)
6),,Űber die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von inruhenden Flűssgkeiten suspendierten Teilchen”, Analen der Physik, ser IV, vol. 17 (1905)
7),, Zur elektrodynamik bewegeter Kőrper”, Annalen der Physik, ser.IV, vol 17 (1905)
8),,Ist die Trägheit eines Kőrpers von seinem Energeieinhalt abhängig?”, Annalen der Physic, ser.IV, vol. 18 (1905)
9),,Zur Theorie der Brownschen Bewegung”, Annalen der Physik, ser. IV, vol.19 (1906)
10),,Zur Theorie der Lichterzeugung und Lichtabsorption”, Annalen der Physik, ser.IV, vol. 20. (1906)
11),,Prinzip von der Erhaltung der Schwerpunktsbewegung und dieTrägheit der Energie”, Annalen der Physik, ser. IV, vol. 20 (1906)
12),,Űber eine Methode zur Sbestimmung des Verhälniess der transversalen und longitudinalen Mass des Elektrons”, Annalen der Physik, ser. IV, vol. 21 (1906)
13),,Planckche Theorie der Strahlung und die Theorie der spezifischen Wärme”Annalen der Physik, ser.IV, vol.21 (1906)
14),,Űber die Gűltigkeitsgrenze des Satzes vom thermodynamishen Glichgewicht und die Mőglichkeit einer neuen Bestimmung der Elemetarquanta”, Annalen der Physik, ser.IV, vol. 22 (1907)
15),,Theoretische Bemerkungen űber die Brownsche Bewegung”, ser. IV, vol. 13. (1907)
16),,Űber die Mőglichkeit einer neunen Prűfung des Relativitätsprinzips”, analen der Physik, ser.IV, vol. 23 (1907)
17),,Űber die vom Relativitätsprinzip geforderte Trägheit der Energie”, Annalen der Physik, ser.IV, vol. 23 (1907)
18),,Űber die Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen”, Jahrubuch der Radioaktivität und Elektronik”, vol. 4(1907)
19),,Eine neune elektrostatische Methode zur Messung kleiner Elektrizitätsmengen”, Physikalische Zeitschrift, vol.9 (1908)*
20),,Elementare Theorie der Brownschen Bewegung”, Zeit-scrift fűr Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie, vol. 14 (1908)
21),,Zum gegenwärtigen Stande des Strahlungproblems”, Physikalische Zeitschrift, vol.10 (1909)
22),,Theorie der Opaleszenz von homogenen Flűssigkeitsgemishen in der Nähe des kritischen Zustandes”, Annalen der Physik, ser.4, vol. 33 (1910)
23),,Bemerkung zu dem Gesetz von Eőtvős”, Annalen der Physik, ser.4, vol.34 (1911)
24),,Еine Beziehung zwischen dem elastischen Verhalten und der spezifischen Wärme bei fasten Kőrpern mit einetomigen Molekűl”, Annalen der Psyhik, ser.4 vol. 34 (1911)
25)?,,Elementare Betrachungen über die termiche Mplekularbewegung in fasten Körpern”, Annalen der Physik, ser.4. vol35 (1911)
26)?,,Über den Einfluß der Schwercraft auf die Ausbraeitung des Lichets”, Annalen der Physik, ser.4, vol. 35 (1911)
27)?,,Thermodynamische Begründung des photochemischen Äquivalentgesetzes”, Annalen der Physik, ser.4,vol.37 (1912)
28)?,,Lichtgeschwindigkeit und Statik des Gravitationsfeldea”, Annalen der Physik, ser.4, vol. 38 (1912)
29)?,,Zur Theorie des statischen Gravitationsfeldes”, Annalen der Physik, ser.4, vol.38 (1912)

*Поред Милеве на чланку су такође сарађивали Конрад и Паул Хабихт