Home / Društvo / У припреми за штампу роман НАСЛЕЂЕ

У припреми за штампу роман НАСЛЕЂЕ

У припреми

Роман “НАСЛЕЂЕ“

Аутор: Жељко Несторовић, Зворник

Рецензенти: Невена Милосављевић из Косовске Митровице и Љутомир Рундић Романијски из Лознице.

Издавач: АСоглас издаваштво из Зворника

Лектор: Андреа Радиша, Зворник

Штампарија : АСоглас

Тираж: 300 примјерака