Home / Sve vijesti / Ekonomija / Crna Gora: Utvrđen prijedlog budžeta za narednu godinu od 2,38 milijardi evra

Crna Gora: Utvrđen prijedlog budžeta za narednu godinu od 2,38 milijardi evra

PODGORICA, Vlada Crne Gore je utvrdila je Prijedlog zakona o budžetu za narednu godinu, kojim je predviđeno da ukupan iznos primitaka i izdataka bude 2,384 milijarde evra.

Premijer Crne Gore Duško Marković rekao je da se mora voditi računa o svakom evru, jer se jedino na takav način mogu stvoriti pretpostavke da građani, prije svega penzioneri, zaposleni u prosvjeti i zdravstvu, direktno osjete benefite.

“Budžet za 2019. godinu karakterisaće brži rast prihoda u odnosu na rashode, čime se postiže opadajući trend budžetskog deficita sa procijenjenih 3,8 odsto ove godine na 2,97 odsto u 2019. godini”, saopšteno je iz Službe Vlade za informisanje.

U narednoj godini planirano je ostvarivanje suficita tekuće budžetske potrošnje u iznosu od približno 200 miliona evra, što omogućava da se zaduživanje vrši isključivo za finansiranje kapitalnih projekata.

Predlogom zakona je planiran i budžetski deficit u iznosu 142 miliona evra.

“Deficit budžeta u potpunosti je generisan u dijelu kapitalne potrošnje, uslovljen sprovođenjem projekta izgradnje prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare”, navodi se u saopštenju.

Kapitalni budžet za narednu godinu iznosu 320 miliona evra, što je najveći iznos kapitalnog budžeta do sada, a više od 70 odsto kapitalnog budžeta odnosi se na Sjeverni region.

Za narednu godinu predviđen je rast budžetskih prihoda za 71 milion evra više nego što je bila procjena za 2018. godinu.

Rast prihoda prati i rast potrošnje uslovljen izgradnjom auto-puta, ali i većim ulaganjima u oblasti kao što su poljoprivreda, obrazovanje, nauka, zdravstvo, kroz koje će direktan benefit osjetiti građani.

“Namjera je da budžet za narednu godinu bude usmjeren na razvoj, da se treću godinu za redom nastavi sa pravilom da se država zadužuje samo za razvoj, a ne za potrošnju, a predviđeno je i smanjenje određenih `neproduktivnih trškova` kao što su za službena putovanja, gorivo i administrativni materijal”, navodi se u saopštenju. Srna

Izvor