Marketing

Reklamni baner dimenzije 300x250px (rotacioni sa ostalim banerima)……150,00KM na mjesečnom nivou

Reklamni baner dimenzije 200x250px ( statičan) ………………………………….300,00KM na mjesečnom nivou

Popust na 3 mjeseca 10%
Popust na 6 mjeseci 20%
Popust na 12 mjeseci 30%

 

Ukoliko se pravi reklamni paket za reklamu na www.asoglas.com i www.asinfo.info ili u kombinaciji sa štampanim izdanjem oglasnika onda se prave posebni popusti u skladu sa dužinom trajanja saradnje.

Kontakt: asoglas.oglasnik@gmail.com i
Marketing : +38766211920