Home / Sve vijesti / Ekonomija / Pozitivan energetski bilans Republike Srpske kao pokretač razvoja ekonomije

Pozitivan energetski bilans Republike Srpske kao pokretač razvoja ekonomije

“Odluka Vlade RS o usvajanju Elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2019. godinu. predstavlja odličnu bazu i omogućava sigurnost svih stanovnika i privrednih društava Republike Srpske po pitanju energetske stabilnosti.

Sama činjenica da će proizvodnja električne energije biti oko 7,7 GWh (5,1 GWh termoelektrane i 2,3 GWh hidroelektrane) i da će se ostvariti višak od oko 3,5 GWh,  čini našu Republiku Srpsku bitnim energetskim izvoznikom,u regiji, na polju električne energije i jednim od rijetkih koji imaju godišnji pozitivan energetski bilans” izjavio je Dragan Pajić, konsultant za energetiku iz Dervente.

“Pored predviđenog pozitivnog energetskog bilansa potrebno je dalje istraživati i ulagati u potencijalna komercijalna naftna ležišta u Posavini (u Obudovcu i okolini) gdje su dokazana ,ekonomski isplativa, nalazišta nafte za RS i sa svojom eksploatacijom moze doprijenti do povećanja energetskog potencijala u naftnom dijelu te osigurati nesmetanu proizvodnju i nezavisnost od naftnog energenta u budućnosti.”

“Ovim Elektroenergetskim bilansom RS za 2019. godinu koji predstavlja godišnji prikaz stanja svih energija sa transformacijama a koji uključuje električnu energiju, ugalj, naftne derivate, prirodni gas, ogrevno drvo i biomasate toplotna energija omogućena je nesmetana proizvodnju i distribucija energije uz ostvarenja bilansnog viška čime je Republika Srpska jedna od rijetkih u regionu koja ima pozitivan energetski bilans i to u budućnosti moze predstavljati ogromnu šansu za naš ubrzani razvoj“, naveo je  naš sagovornik Dragan Pajić iz Dervente koji se bavi energetskim konsaltingom a po struci je diplomirani inžinjer naftnog rudarstva.

Posavina.info