All posts tagged "паовивеомазабрињавајућипоказатељизахтевајуенергичанодговордруштва.Европскестатистикепоказујудајесамоубиствоводећиузроксмртимладихуземљамасасредњиминискимприходима"

  • Politika
    Часови менталног здравља

    Резултати недавних истраживања показују да је ментално здравље младих у Србији озбиљно угрожено: скоро половина школске популације...