All posts tagged "turista"

 • Magazin
  Krokodili umjesto turista zavladali plažom u Meksiku

  Krokodli su u Meksiku prvi put nakon nekoliko decenija izašli na plaže jer su se ljudi povukli...

 • Politika
  Sve više turista dolazi u Banjaluku

  BANJALUKA – Smještajni kapaciteti kao i broj turista u Banjaluci stalno rastu, a grad na Vrbasu ima...

 • Politika
  Saobraćajka u Antaliji, povrijeđeno 15 turista

  Najmanje 15 turista iz Rusije povređeno je u saobraćajnoj nesreći u provinciji Antalija, na jugu Turske. ...

 • Politika
  Turista poginuo na parasailingu u Antaliji

  Uprkos naporima ljekara, podlegao je 18-godišnji državljanin Rusije koji je stradao tokom parasailinga u turskoj Antaliji. Njegova...

 • Politika
  Dvoje turista umrlo na plaži u Zadru

  ZADAR – Na plaži Borik u Zadru danas je umrlo dvoje stranih državljana, a prema zvaničnim informacijama...

 • Ljepota i Zdaravlje
  Naj­lje­pši bel­gij­ski grad ogra­ničava do­lazak tu­ris­ta

  Ka­me­ne uličice, vi­ju­ga­vi ka­na­li i pre­kra­sna go­tička ar­hi­te­ktu­ra čine bel­gij­ski Briž je­dnim od naj­lje­pših evrop­skih gra­do­va. Ne­ka­da po­znat kao grad umje­tni­ka, ovaj ma­nje-vi­še ne­ta­knu­ti sre­dnjo­vje­ko­vni grad tu­ris­te je počeo pri­vlačiti još od 19. vi­je­ka, kad je pos­tao po­pu­lar­na ba­za bri­tan­ske i fran­cus­ke aris­to­kra­ti­je.  Da­nas ov­dje do­la­ze tu­ris­ti iz ci­je­log svi­je­ta, a ka­ko...

 • Magazin
  Turista iz prve otvorio sef zaključan decenijama

  Turista u Muzeju zaostavštine grada Vermiliona u Kanadi uspo je “iz prve” da pogodi kombinaciju sefa koji niko nije uspio da otvori još od druge polovine 1970-ih godina. Stefan Mils je zapanjio radnike muzeja kada je uspio da otključa sef pogodivši na sreću kombinaciju koja je decenijama mučila eksperte, prenosi “BBC” na...