Štamparija

ASoglas pruža usluge digitalne i offset štampe.
Štampa časopisa, brošura, letaka, blokovske robe, knjiga i obrazaca itd…
Kontakt telefon: 0038766211920
Mail: asoglas.oglasnik@gmail.com